Onze club

Afdrukken
PDF

Historisch overzicht


Sinds 1965 is de Arendonkse Atletiekclub aangesloten bij de K.B.A.B (Koninklijke Belgische

Atletiekbond) met als stamnummer 329. Door de aansluiting bij de K.B.A.B. zijn we tevens lid van de V.A.L. (Vlaamse Atletiek Liga).

Stichter van de club was onderpastoor Vekemans. Na diens vertrek werd de club ondergebracht bij de Koninklijke Sport- en Veloclub Arendonk. Op 23 september 1979 werd er ten huize van Albert Van Steenbergen beslist een zelfstandige atletiekclub op te richten. De initiatiefnemers van toen stortten zich in een avontuur waarvan de atletiekgevolgen in de voorbije 20 jaar zichtbaar werden.

Op 3 november 1979 verscheen het eerste ARAC-clubblad "ARAC-nieuws". Op de voorpagina stond de vertrouwde slechtvalk. Geschiedkundig verbonden aan Arendonk en tevens symbool van sierlijkheid en snelheid. Als roofvogel gekenmerkt door zijn eerlijke jachtmethode is deze de weerspiegeling van fair-play.

ARAC zou niet meer te stoppen zijn. Met de gedrevenheid van het bestuur werd in 1976 een clubhuis met bergplaats gebouwd op het kleine trainingsterrein gelegen op het sportpark De Heikant. In 1980 werd dit terrein door de gemeente opgehoogd en bezaaid. Vanaf 1984 beschikken we over volwaardige atletiekstanden zoals : hoog - ver - kogel - speer.

In 1997 zal een nieuw hoofdstuk aangesneden worden. Na jarenlang onderhandelen met de gemeentelijke overheid is een volwaardige graspiste met bijkomende standen gerealiseerd.

De verdere uitbreiding van deze atletiekaccomodatie (met o.a. een volledig nieuw clubhuis) kan nu niet meer gestopt worden.

Ook het ledenaantal kende een enorme vlucht. In 1981 telde de club 140 leden, waaronder 110 atleten. In 1983 waren er reeds 180 waaronder 150 met borstnummer. In 1987 waren er dat al 262, waaronder 238 actief. Vanaf 1990 zitten we constant aan 400 leden waarvan een 300 actief met atletiek begaan zijn. Deze leden komen uit gans de regio : Arendonk - Oud-Turnhout - Retie - Dessel - Baarle-Hertog - Kasterlee - Turnhout - ....

In 1980 werd Lieve Slegers lid van onze club en enkele maanden later tekende Benny Govaerts zijn aansluitingskaart. Twee atleten die nauwelijks acht jaar later onze ARAC en de Belgische kleuren mochten verdedigen op de Olympische Spelen en de Paralympics te Seoul.

Het bleef niet bij deze enige internationale wedstrijden. Zo is Benny Govaerts meermaals Olympisch- en Wereldkampioen. Het ARAC Gouden Boek staat vol met kampioenen, records

en superprestaties. En misschien bent U wel de volgende naam die we hierin mogen noteren.

 

Doel van de vereniging


Het uitoefenen en het bevorderen van de atletieksport in al haar vormen'

Dit houdt in dat de grootste zorg van de Arendonkse Atletiekclub erin bestaat dat ELKEEN zich op zijn niveau kan en mag ontplooien in de atletieksport. Ter bevordering hiervan stelt de club trainers ter beschikking, richt zij wedstrijden in en gaat gezamenlijk naar andere wedstrijden.

 

Clubkleuren


De clubkleuren zijn :

- Blauwe/gele shirt met embleem van ARAC

- Blauwe broek

 

Seizoen


Het atletiekseizoen loopt van 1 november tot 31 oktober.

Tijdens de wintermaanden (tem maart) wordt er vooral aan crosswedstrijden en indoor gedaan. De zomer spitst zich meer toe op de pistewedstrijden. Gans het jaar zijn er wedstrijden op de weg te vinden.

De inrichter is vrij om al of niet startgeld te vragen. De algemene regel momenteel is dat er aan crosswedstrijden als VAL-lid gratis kan deelgenomen worden. Voor de piste wedstrijden wordt doorgaans een kleine vergoeding (0,5 tot 1 €) gevraagd.

 

Voordelen verbonden aan lidmaatschap


Als lid van ARAC bent U automatisch verzekerd voor alle ongevallen gedurende de bezigheid

van Uw sport "Atletiek". Dit houdt ook in dat U verzekerd bent wanneer U alleen traint, het ongeval dient zich dus niet uitsluitend voor te doen tijdens een wedstrijd of gezamenlijke training.

Tevens ontvangt U 8 x per jaar gratis het ARAC-clubblad.

U heeft gratis toegang tot alle eigen organisaties van de club.

Voor sommige verplaatsingen voorziet de club vervoer tegen verminderde prijzen.

 

Startnummer


Doet U mee aan officiële wedstrijden in België, dan dient U in het bezit te zijn van een

officiële VAL (of LBFA) nummer. Deze kunt U bekomen door samen met het lidgeld het medisch attest behoorlijk ingevuld door een dokter naar Uw keuze terug te bezorgen.

Deze dokterscontrole dient jaarlijks herhaald te worden. Een medisch attest zal U tijdig bezorgd worden, of vraag er naar bij de secretaris.

 

Categorieën


Zoals reeds gesteld bent U als ARAC-lid verzekerd voor alle atletiekongevallen. Wat dient U te doen bij een ongeval.

Om de competitie eerlijk en vlot te laten verlopen worden de wedstrijden in categorieën onderverdeeld.

Zo is er steeds een onderscheid tussen jongens en meisjes en wordt er per leeftijd aan sport gedaan.

 

Algemene vergadering


Is het hoogste orgaan binnen de club.

Elk ARAC-lid (16 jaar, stemgerechtigd op 18 jaar) kan deelnemen aan deze jaarlijkse vergadering. Hierin wordt een overzicht gegeven van het afgelopen jaar. Zowel op financieel als op sportief gebied. Tevens wordt er het ARAC-bestuur verkozen. Er is inzage in de financiële toestand van de club en de mogelijkheid tot interpellaties.

  

Verzekering


 Zoals reeds gesteld bent U als ARAC-lid verzekerd voor alle atletiekongevallen. Wat dient U te doen bij een ongeval.

Zo spoedig mogelijk aangifte doen. Dit kunt U uitsluitend doen met het daartoe bestemd formulier. Dit kunt U steeds bekomen op het secretariaat of via de website (Info => Aangifte ongeval).